Skip to content
Axitare

Privatlivspolitik

Behandling af personlige data fra Axitare  kunde, kunderepræsentanter og hjemmesidebesøgende

 

Kontrollant og databeskyttelseschef

Axitare Oy
Malminkaari 10
00700 Helsinki, Finland

https://axitare.com/

 

Databeskyttelseschef:

Joel Saastamoinen

joel.saastamoinen@axitare.fi

+35840 846 8403

 

Hvorfor og på hvilket grundlag behandler vi dine data?

Formålet med behandlingen af persondata er administration af kontraktforhold, kommunikation, information samt levering og udvikling af de tjenester, vi tilbyder.

Grundlaget for behandlingen af persondata er vores legitime interesse på grundlag af det kontraktlige forhold eller mulige kontraktlige forhold, eller implementering eller udarbejdelse af kontrakten.

Direkte elektronisk markedsføring sker på baggrund af din accept. Data bruges ikke til automatiseret beslutningstagning eller profilering.

 

Hvilke persondata behandler vi?

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Virksomhed/organisation, du evt. repræsenterer
 • Din stilling i virksomheden eller organisationen/jobbeskrivelse
 • Kommunikation med dig
 • IP-adresse, hvis du kontakter os via formularen

 

Almindelige kilder til information

Vi indsamler persondata fra dig, inklusive beskeder sendt via webformularer, per e-mail, telefon, gennem sociale medier, kontrakter og igennem kundemøder. Vi kan også modtage dine oplysninger fra den virksomhed eller organisation, du repræsenterer.

 

Legitim videregivelse og overførsel af data uden for EU eller EØS

Vi kan videregive dine persondata til vores partnere, hvis der er lovligt grundlag for det, f.eks. i sager vedrørende fakturering. Vi kan også videregive persondata til myndigheder, hvis det er påkrævet ved lov.

Vi overfører ikke dine data uden for EU/EØS.

 

Registerbeskyttelsesprincipper

Alle registre behandles med passende omsorg, og alle data, der behandles via informationssystemer, beskyttes. Når registerdata opbevares på internetservere, tages der hånd om den fysiske og digitale sikkerhed af disses udstyr. Vi opbevarer persondata i systemer, der beskyttes af firewalls, personlige brugerrettigheder og adgangskoder samt andre tekniske og organisatoriske midler, der er generelt anvendte i branchen.

Vi sikrer os, at alle persondata behandles fortroligt og kun af medarbejdere med passende jobbeskrivelser.

 

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer persondata, så længe det er nødvendigt for formålet for behandlingen af disse eller for at overholde vores juridiske forpligtelser. Vi gemmer persondata for vores kunder og kunderepræsentanter, så længe kundeforholdet fortsætter.

Vi evaluerer regelmæssigt behovet for at gemme disse data og sletter eller anonymiserer data, når de ikke længere er nødvendige for det formål, vi har indsamlet dem til.

 

Hvilke rettigheder har du?

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, beder vi dig kontakte os (kontaktoplysningerne findes i indledning til denne Privatlivspolitik).

Rettigheder til adgang til data

Du har ret til at indhente oplysninger fra os om, hvorvidt vi behandler persondata fra dig. Derudover har du ret til at få adgang til dine persondata samt til oplysninger om behandlingen af dine persondata i overrensstemmelse med GDPR (EUs Databeskyttelsesforordning).

Når du udøver din ret til adgang til data, giver vi dig en kopi af de persondata, vi har for dig. Hvis du beder om mere end en kopi, kan vi bede om et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger.

 

Rettigheder til rettelse af data

Du har retten til at bede os om at rette upræcise data uden forsinkelse. Derudover har du retten til at få ufuldstændige data udfyldt ved at give os yderligere oplysninger.

 

Rettigheder til sletning af data

Du har retten til at bede os slette alle persondata vedrørende dig uden forsinkelse, forudsat at:

 • dine persondata ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet;
 • du tilbagetrækker din accept for behandling af data, og der ikke er nogen anden juridisk grund til at behandle de pågældende data;
 • du modsætter dig behandling af dine persondata af grunde, der er specifikke for dig, og der ikke er legitime grunde til yderligere behandling;
 • vi har behandlet persondata ukorrekt; eller
 • persondata skal slettes for at følge en juridisk forpligtelse for os.

Rettigheder til begrænsning af databehandling

Du har retten til at bede os begrænse behandlingen af dine persondata, således at dine persondata ud over opbevaring kun behandles med din godkendelse eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav eller rettighedsbeskyttelser for en anden person, forudsat at:

 • du bestrider nøjagtigheden i dine persondata, i hvilket tilfælde vi vil begrænse behandlingen i den tid, der er nødvendig for at bekræfte disse datas nøjagtighed;
 • vi behandler dine persondata uretmæssigt, og du modsætter dig sletningen af dine persondata og i stedet anmoder om begrænset brug af dine persondata;
 • vi ikke længere har brug for dine persondata til det formål, behandlingen startede på, men du selv vil have dem til etablering, udøvcelse eller forsvar i juridiske sager; eller
 • du modsætter dig behandling af dine persondata af grunde, der er specifikke for dig og afventer en beslutning om, hvorvidt vores legitime grunde tilsidesætter dine grunde til modsættelse.

 

Rettigheder til dataportering

Du har ret til at modtage de persondata, du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format, samt retten til at overføre data til en anden kontrollant, forudsat at:

 • vi udfører behandlingen automatisk, og
 • behandlingen er baseret enten på din accept eller er nødvendig for en kontakt mellem os eller for implementeringen af før-kontraktlige forhold på din anmodning.

Rettigheder til dataportering er begrænset til en procedure, der ikke strider mod andres rettigheder.

 

Rettigheder til at bestride databehandlingen

Du har rette til at modsætte dig behandling af dine persondata på basis af vores legitime interesserer af grunde, der er specifikke for dig.

Retten til at trække accept tilbage

Du har retten til når som helst at trække din accept til behandling af persondata tilbage. Tilbagetrækning af din accept påvirker ikke de lovligt retmæssige databehandling, der er udført af os, før du trak din accept tilbage.

 

Retten til at indsende en klage til en kontrollerende myndighed

Du har retten til at indsende en klage til Databeskyttelsesombudsmanden, hvis du mener, at dine rettigheder i følge Databeskyttelsesforordningen er blevet krænket som resultat af behandlingen af dine persondata. Den kontrollerende myndighed i Finland er Data Protection (Ombudsmanden) https://tietosuoja.fi/en).