Skip to content
Axitare

Enkel medicinudlevering, der understøtter hjemmepleje

Axitare medicindispenseringsrobot gør det trygt at tage medicin og frigør plejepersonalets tid til andre opgaver.

Axitaren lääkeannostelijat ovat aidosti helppokäyttöisiä.

Vejleder, serverer og informerer

Axitare medicindispenseringsrobot er velfærdsteknologi, udviklet til at støtte ældre, der bor hjemme. Medicindispenseringsrobotten giver ekstra patientsikkerhed til ældre, der bor hjemme, og frigør den tid, plejepersonalet bruger på uddeling af medicin. I bedste fald vil de besøg, plejepersonalet tidligere har haft til udlevering af medicin, blive helt unødvendige, så tidsforbruget kan fokuseres på andet plejearbejde.

Medicindispenseringsrobot fra Axitare

Enkel at bruge for borgeren

Axitare medicindispenseringsrobot leverer den rette dosis direkte fra robotten, uden at borgeren skal tryppe på knapper eller røre ved robotten. Medicinen leveres i de velkendte plastikkopper.

Tydelig stemmekontrol

Når det er tid til at tage medicinen, fortælleren robotten højt og tydeligt, at det er tid til medicin og henvender sig direkte til borgeren med navn. robottens sprogmuligheder er både finsk, svensk, engelsk og dansk.

Alarm hvis borger ikke tager sin medicin

Hvis borgeren ikke tager den medicindosis, medicindispenseringsrobotten tilbyder, vil plejepersonalet og, om ønsket, også familien få besked om det. Robotten trækker dosen ind igen, og hvis alt er i orden, vil den ikke brugte medicin igen kunne tilbydes til borgeren ved hjælp af fjernbetjening.

Fjernbetjent udlevering af medicin

Medicinudlevering kan også foregå fjernbetjent. I den situation frigiver plejerpersonalepersonalet medicin til borgeren i realtid fra fjernplejesystemet ved hjælp af Axitares cloudbaserede brugerflade.

Enkel at bruge i hjemme- og ældrepleje

Medicindispenseringsrobotten er brugervenlig og kan anvendes i såvel hjemme- som ældreplejen. Det tager cirka 10-20 minutter at fylde robotten med medicin til to uger. Det er enkelt at administrere robottens funktioner, og oplysningerne kan kontrolleres med en telefon eller computer.

Fjernplejesystem

Medicindispenseringsrobotten er tilsluttet et enkelt fjernplejesystem, der administrerer dosisinformation for den medicin, borgeren skal have. Fjernplejesystemet kan tilgås i en internetbrowser.

Axitaren muistuttava lääkeannostelija pitää huolen, että lääkkeet tulevat otetuiksi.

Holistisk ældrepleje - ikke blot udlevering af medicin

Medicindispenseringsrobotten indgår i vores omfattende servicekoncept, der også inkluderer et cloud-baseret fjernplejesystem samt vores kundeservice. Vi tilbyder disse tekniske hjælpemidler til hjemmeplejen baseret på en lejemodel - vi har ansvaret for vedligehold af udstyret og yder brugersupport alle dage året rundt.

Axitaren muistuttava lääkeannostelija pitää huolen, että lääkkeet tulevat otetuiksi.

Overvåget medicinhåndtering via en videoforbindelse

Tjenesten består også af fjernbetjent udlevering af medicin. Denne kan bruges, når man ønsker at sikre via en videoforbindelse, at borgeren tager sin medicin.

I den situation installeres en videoskærm sammen med medicindispenseringsrobotten, og plejepersonalet vil kunne overvåge borgerens medicin udlevering fra deres egen arbejdsstation.

Lääkerobotti muistuttaa lääkkeenotosta selvällä suomen kielellä.

Med medicindispenseringsrobotten bliver intet usynligt

Hvis der er flere forskellige medicintyper, der skal tages på bestemte tidspunkter, kan det være ret kompliceret at administrere. Men vores medicindispenseringsrobot fjernes alle problemer og alt besvær i forhold til medicinhåndtering.

Baseret på de oplysninger, der indtastes i det fjernbetjente plejesystem (softwaren), udleverer robotten medicinen til rette tid og i rette dosis.

Hvis medicinen ikke tages, får borgeren en stemmepåmindelse hvert tredje minutter i en forud fastsat tidsperiode. Hvis medicinen stadig ikke tages, trækker robotten dosen ind igen og informerer plejepersonalet og om muligt også nærmeste slægtning om situationen. Efter at have modtaget beskeden bekræfter plejepersonalet fra den private hjemmepleje eller ældreplejen borgerens situation og kan igen udløse levering af medicinen til borgeren på afstand.

Lääkerobotti muistuttaa lääkkeenotosta selvällä suomen kielellä.
Automaattinen lääkeannostelija tarjoilee lääkkeet tutussa lääkekipossa.

En enkel brugerflade til administration af medicindosering

Axitare medicindispenseringsrobot administreres med en brugerflade, som vi kalder et fjernbetjent plejesystem. Det fjernbetjente plejesystem er trådløst forbundet med medicindispenseringsrobotten. Brugerfladen tilgås via en internetbrowser.

Ud over plejepersonale kan slægtninge i nogle tilfælde også få adgang til det fjernbetjente plejesystem. Det fjernbetjente plejesystem er et teknisk hjælpemiddel, der rummer alle nødvendige oplysninger om medicin og brug. Alle ændringer til de valgte doser foretages også i systemet.

Plejepersonale kan let finde og tilgå det fjernbetjente plejesystem på deres smartphone eller mobile enhed.

Automaattinen lääkeannostelija tarjoilee lääkkeet tutussa lääkekipossa.

Kundeservice alle dage året rundt

Axitares kundeserviceteam hjælper plejepersonalet i enhver sag vedrørende medicindispenseringsrobotten alle dage året rundt fra 7 til 22. Vi er ikke længere væk end et telefonopkald.

Vores kunder

Vores robotter er allerede ude i flere end 2.000 hjem, hvor de gør hverdagen enklere og tryggere. Her ser du de kunder, der allerede tilbyder vores tjenester til deres borgere.

paijat-hameen-hyvinvointialue-tunnus-rgb-vari-FIN-4
EKHVA_Vaaka_RGB_Logo_TIFF
keusote_logo
HYVAKS_logo_1_RGB
Eloisa RGB original (PNG)

Vi er et finskejet firma

Axitare er placeret i Helsinki og er et rent finskejet firma med produktion af eget udstyr samt support.

Vil du vide mere?

Indsend kontaktoplysninger, og vi vil kontakte dig.