Skip to content
Axitare

Lättanvänd läkemedelsautomat för att hjälpa dig att bo hemma

Axitares läkemedelsautomat gör läkemedelsbehandlingen trygg och ger vårdaren tid för andra uppgifter.
Axitaren lääkeannostelijat ovat aidosti helppokäyttöisiä.

Guidar, serverar och meddelar

Axitares automatiska läkemedelsrobot har utvecklats som stöd för äldre att bo kvar hemma. Den ger mer trygghet för dem som bor hemma och de anställda inom äldreomsorgen är inte bundna av tidpunkten för medicineringen när de gör sina besök. I bästa fall frigörs vårdarbesök som endast gäller läkemedel och den frigjorda tiden kan användas för annat vårdarbete.

Axitares läkemedelsautomat

Lätt att använda för kunden

Axitares läkemedelsautomat ger läkemedelsdosen direkt från enheten utan att kunden behöver trycka på någon knapp eller ens röra vid enheten. Läkemedlen doseras i välbekanta läkemedelsglas.

Tydlig röststyrning

När det är dags att ta läkemedlen, meddelar enheten med tal och med kundens namn, att det är dags att ta läkemedlet. Enhetens språkalternativ är finska, svenska, engelska och ryska.

Larm när läkemedlen inte har tagits

Om kunden inte har tagit den läkemedelsdos som enheten ger skickas information om detta att skickas till vårdaren och, om så önskas, till de anhöriga. Dosen förs tillbaka in i enheten, och om allt är i ordning kan det läkemedel som inte har tagits göras tillgängligt för kunden igen via fjärrstyrning.

Fjärrstyrd medicinering

Läkemedelsdoserna kan också tillhandahållas via fjärrstyrning. Då frigör vårdaren läkemedlen till kunden i realtid från distansvårdssystemet, det vill säga från Axitares molnbaserade användargränssnitt.

Lätt att använda för vårdare

Enheten är också mycket lätt att använda för vårdare. Det tar ca 10–20 minuter att fylla den med doser för två veckor. Enheten kan enkelt hanteras och uppgifterna kontrolleras via telefon eller dator.

Hantering av distansvårdssystem

Läkemedelsautomaten är ansluten till ett lättanvänt distansvårdssystem där man hanterar informationen om doserna av de läkemedel som ska ges till kunden. Distansvårdssystemet används i webbläsaren.

Axitaren muistuttava lääkeannostelija pitää huolen, että lääkkeet tulevat otetuiksi.

En helhetsinriktad servicemodell – inte bara en läkemedelsautomat

Den automatiska elektroniska dosetten är en del av vår helhetsinriktade tjänst, som också inkluderar ett distansvårdssystem online och vår kundsupport. Vi erbjuder enheterna till tjänsteleverantörer inom äldreomsorgen med en hyresmodell, vilket innebär att vi ansvarar för underhållet av enheterna och tillhandahåller användarsupport som betjänar årets alla dagar.

Axitaren muistuttava lääkeannostelija pitää huolen, että lääkkeet tulevat otetuiksi.

Övervakad videoförmedlad medicinering

Övervakad medicinering som distansfunktion är också tillgänglig för tjänsten. Den kan användas när man via en videoanslutning vill se till att kunden säkert tar sina läkemedel.

Då installeras en skärm som förmedlar en videobild i anslutning till enheten, och vårdarna kan övervaka kundens läkemedelsintag från sin egen arbetsstation.

Lääkerobotti muistuttaa lääkkeenotosta selvällä suomen kielellä.

Läkemedelsautomaten lämnar inget oklart

Om kunden ska ta många olika läkemedel och vid olika tidpunkter kan det vara ganska arbetsdrygt att hantera helheten. Den läkemedelsautomat som vi har utvecklat eliminerar dock alla olägenheter och besvär som är förknippade med läkemedelsbehandling.

Baserat på den information som matas in i dess distansvårdssystem tillhandahåller enheten läkemedlen vid exakt rätt tidpunkt och som exakt rätt dos.

Om läkemedlet inte tas, påminner läkemedelsautomaten om läkemedlet med tal var tredje minut, under en förutbestämd tidsperiod. Om läkemedlet fortfarande inte tas, förs dosen tillbaka in i enheten och informerar vårdaren och eventuellt närmaste anhöriga om detta. Efter att ha mottagit meddelandet kontrollerar vårdaren kundens situation och kan frigöra läkemedlet till kunden på distans.

Lääkerobotti muistuttaa lääkkeenotosta selvällä suomen kielellä.
Automaattinen lääkeannostelija tarjoilee lääkkeet tutussa lääkekipossa.

Ett tydligt användargränssnitt för hantering av läkemedelsdosering

Axitares läkemedelsmaskin hanteras via sitt användargränssnitt, som vi kallar distansvårdssystemet. Distansvårdssystemet är trådlöst anslutet till läkemedelsautomaten. Användargränssnittet används via webbläsaren.

Förutom vårdarna har även de anhöriga i vissa fall tillgång till distansvårdssystemet. Distansvårdssystemet innehåller all nödvändig information om läkemedel och användning. Där görs också alla läkemedelsändringar för valda doser.

Vårdarna tar behändigt med sig distansvårdssystemet i en smarttelefon eller en mobil enhet.

Automaattinen lääkeannostelija tarjoilee lääkkeet tutussa lääkekipossa.

Kundsupport alla årets dagar

Axitares kundtjänstteam hjälper vårdare i frågor som rör användningen av enheten varje dag på året kl. 7–22. Vi är bara på ett telefonsamtals avstånd.

Våra kunder

Våra läkemedelsautomater finns redan i mer än 2 000 hem och gör vardagen enklare och tryggare. Här kan du se våra kunder som redan erbjuder våra tjänster till sina egna kunder.

paijat-hameen-hyvinvointialue-tunnus-rgb-vari-FIN-4
EKHVA_Vaaka_RGB_Logo_TIFF
keusote_logo
HYVAKS_logo_1_RGB
Eloisa RGB original (PNG)

Vi är ett helfinskt företag

Axitare är ett helfinskt företag, vars egen tillverkning och tekniska support finns i Helsingfors.

Vill du höra mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.