Skip to content
Axitare

Lättanvänd läkemedelsautomat som stöder självständigt boende i hemmet

Axitares läkemedelsautomat gör läkemedelsbehandlingen trygg och ger vårdaren tid för andra uppgifter.
Axitaren lääkeannostelijat ovat aidosti helppokäyttöisiä.

Vägleder, serverar och informerar

Axitares automatiska läkemedelsrobot har utvecklats för att stöda äldre att bo kvar hemma. Automaten ger mer trygghet för dem som bor hemma, och för de anställda inom äldreomsorgen behöver besöken inte längre vara tidsbundna till tidpunkten för serveringen av läkemedel. I bästa fall frigörs vårdbesök, som endast gäller läkemedel, och den frigjorda tiden kan användas för annat vårdarbete.

Axitares läkemedelsautomat

Lättanvänd för kunden

Axitares läkemedelsautomat ger läkemedelsdosen direkt från enheten, utan att kunden behöver trycka på någon knapp eller ens röra vid automaten. Läkemedlen doseras i välbekanta medicinbägare.

Tydlig röststyrning

Automaten meddelar med tal och genom att säga kundens namn, det är dags att ta läkemedlenAutomatens språkalternativ är finska, svenska, engelska, danska och ryska.

Larm när läkemedlen inte tagits

Om kunden inte tagit den läkemedelsdos som serverats, skickar automaten information om detta till vårdaren och om önskas, även till de anhöriga. Dosen förs tillbaka in i automaten och kan sedan serverar nytt till kunden distans. 

Läkemedel serverade på distans

Läkemedelsdoser kan serveras på distans. Vårdaren serverar då dosen i realtid, via Axitares molnbaserade distansvårdssystem. 

Lättanvänd för vårdare

Automaten är också mycket lättanvänd för vårdare. Det tar ca 10–20 minuter att fylla automaten med doser för två veckor. Automaten kan enkelt hanteras och uppgifterna kontrolleras via telefon eller dator.

Distansvårdssystem

Läkemedelsautomaten är ansluten till ett lättanvänt distansvårdssystem, där man hanterar doseringsinformationen för de läkemedel som serveras till kunden. Distansvårdssystemet används i webbläsaren. 

Axitaren muistuttava lääkeannostelija pitää huolen, että lääkkeet tulevat otetuiksi.

En helhetsinriktad servicemodell – inte bara en läkemedelsautomat

Den automatiska elektroniska dosetten är en del av vår helhetsinriktade tjänst, som också inkluderar ett distansvårdssystem online och vår kundsupport. Vi erbjuder enheterna till tjänsteleverantörer inom äldreomsorgen med en hyresmodell, vilket innebär att vi ansvarar för underhållet av enheterna och tillhandahåller användarsupport som betjänar årets alla dagar.

Axitaren muistuttava lääkeannostelija pitää huolen, että lääkkeet tulevat otetuiksi.

Övervakad videoförmedlad medicinering

Övervakad medicinering som distansfunktion är också tillgänglig för tjänsten. Den kan användas när man via en videoanslutning vill se till att kunden säkert tar sina läkemedel.

Då installeras en skärm som förmedlar en videobild i anslutning till enheten, och vårdarna kan övervaka kundens läkemedelsintag från sin egen arbetsstation.

Lääkerobotti muistuttaa lääkkeenotosta selvällä suomen kielellä.

Läkemedelsautomaten lämnar inget oklart

Om kunden ska ta många olika läkemedel och vid olika tidpunkter kan det vara ganska arbetsdrygt att hantera helheten. Den läkemedelsautomat som vi har utvecklat eliminerar dock alla olägenheter och besvär som är förknippade med läkemedelsbehandling.

Baserat på den information som matas in i dess distansvårdssystem tillhandahåller enheten läkemedlen vid exakt rätt tidpunkt och som exakt rätt dos.

Om läkemedlet inte tas, påminner läkemedelsautomaten om läkemedlet med tal var tredje minut, under en förutbestämd tidsperiod. Om läkemedlet fortfarande inte tas, förs dosen tillbaka in i enheten och informerar vårdaren och eventuellt närmaste anhöriga om detta. Efter att ha mottagit meddelandet kontrollerar vårdaren kundens situation och kan frigöra läkemedlet till kunden på distans.

Lääkerobotti muistuttaa lääkkeenotosta selvällä suomen kielellä.
Automaattinen lääkeannostelija tarjoilee lääkkeet tutussa lääkekipossa.

Ett tydligt användargränssnitt för hantering av läkemedelsdosering

Axitares läkemedelsmaskin hanteras via sitt användargränssnitt, som vi kallar distansvårdssystemet. Distansvårdssystemet är trådlöst anslutet till läkemedelsautomaten. Användargränssnittet används via webbläsaren.

Förutom vårdarna har även de anhöriga i vissa fall tillgång till distansvårdssystemet. Distansvårdssystemet innehåller all nödvändig information om läkemedel och användning. Där görs också alla läkemedelsändringar för valda doser.

Vårdarna tar behändigt med sig distansvårdssystemet i en smarttelefon eller en mobil enhet.

Automaattinen lääkeannostelija tarjoilee lääkkeet tutussa lääkekipossa.

Kundsupport alla årets dagar

Axitares kundtjänstteam hjälper vårdare i frågor som berör användningen av automaten varje dag, året runt kl. 7–22. Vi är bara på ett telefonsamtals avstånd. 

Våra kunder

Våra läkemedelsautomater finns redan i mer än 2 000 hem och gör vardagen enklare och tryggare. Här kan du se våra kunder som redan erbjuder våra tjänster till sina egna kunder.

paijat-hameen-hyvinvointialue-tunnus-rgb-vari-FIN-4
EKHVA_Vaaka_RGB_Logo_TIFF
keusote_logo
HYVAKS_logo_1_RGB
Eloisa RGB original (PNG)

Vi är ett finskt företag

Axitare är ett finskt företag, vars egen tillverkning och tekniska support är belägna i Helsingfors. 

Vill du höra mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.