Skip to content
Axitare

Läkemedelsautomat med fullständig service

Genuint lättanvänd och behändig elektronisk dosett för kunder inom äldreomsorgen

Automaten meddelar med tal och genom att säga kundens namn, då det är dags att ta läkemedlen. Automaten serverar de färdigt doserade läkemedlen i välbekanta medicinbägare. Bägaren kan enkelt lyftas från enheten, och läkemedlen är redo att intas.

_DSC8868

Inget behov att öppna dospåsar

Med åldern kan fingerfärdigheten minska och vissa sjukdomar gör det svårt att öppna olika förpackningar. Vid användning av Axitares läkemedelsautomat behöver kunden inte själv öppna någon förpackning, utan läkemedlen är färdigt doserade i medicinbägare. Bägarna är välbekanta och används allmänt inom äldreomsorgen.

Lättanvänd läkemedelsautomat

Lääkeannostelurobotti helpottaa lääkkeiden ottamista ja tekee siitä turvallista.
Läkemedelsautomaten har plats för 48 doser åt gången.
Det tar 10–20 minuter för vårdaren att fylla automaten.
Läkemedlen kan doseras från apoteks- eller dosdispenseringsförpackningar.
Automaten kan också fyllas med läkemedel i flytande eller pulverform.
Läkemedelsautomaten kan erbjuda läkemedel som tas regelbundet eller vid behov, såsom smärtstillande medel.
Inför t.ex. en resa, går det lätt att få ut läkemedel för en viss mängd dagar från automaten.
Läkemedelsautomatens batteri håller i cirka 24 timmar ifall dess strömförsörjning bryts.

Ingen knapptryckning behövs – lyft bara medicinbägaren från automaten

Det finns bara en knapp på vår läkemedelsautomat. Den används när vårdaren eller anhöriga fyller läkemedelsautomaten med nya läkemedelsdoser. Kunden behöver dock inte själv trycka på knappen när automaten används. Om kunden ändå trycker på den runda blå knappen på automatens framsida, berättar automaten med en mild röst vilken dag det är, vad klockan är och när nästa läkemedelsdos serveras.

Kundsupport alla årets dagar

Axitares kundtjänstteam hjälper vårdare i frågor som berör användningen av automaten varje dag, året runt kl. 7–22. Vi är bara på ett telefonsamtals avstånd. 

Distansövervakad videoförmedlad läkemedelshantering

Det är möjligt att ansluta övervakad läkemedelshantering som distansfunktion till Axitares läkemedelsautomat. Detta kan till exempel vara nödvändigt för att säkerställa att en kund med minnessjukdom säkert tar sin medicin. 

Då installeras en skärm som förmedlar en videobild i anslutning till automaten, via vilken vårdarna kan övervaka kundens läkemedelsintag från sin egen arbetsstation.

Mänsklig läkemedelsrobot

Vår läkemedelsautomat är till sina egenskaper en talande läkemedelsrobot. Den talar till kunden på kundens eget modersmål och med kundens förnamn. Det låter dock inte som en klumpig läkemedelsrobot, utan som en mild och mänsklig vårdpartner.

Vår tekniska support övervakar felanmälningar på distans

Läkemedelsautomaterna är kopplade till ett distansvårdssystem som används av vårdare och anhöriga via ett trådlöst nätverk. Samtidigt övervakar vår tekniska support enheternas funktion i realtid. Om till exempel enhetens strömförsörjning bryts, skickas ett larm omedelbart till vårdaren och, om så önskas, till de anhöriga.

Om situationen blir långvarig får Axitare också en anmälan om situationen och följer omsorgsfullt upp den. Vi kan vid behov kontakta personalen inom äldreomsorgen.

Vi övervakar kontinuerligt även enhetens övriga funktioner, till exempel batteritid. Om batteriets effekt verkar ha försvagats reagerar vi genast på situationen och levererar vid behov en ny enhet.

I situationer som kräver underhåll kan vi lösa 90 % av fallen på distans.

Finsk tillverkning och underhåll

Axitares läkemedelsrobot är en finsk innovation. Automaterna tillverkas i våra egna lokaler i Helsingfors.

I samma lokaler finns även vårt underhållsteam. När läkemedelsautomaten returneras till Axitare underhålls den till att motsvara en ny, och tas sedan i bruk nytt 

Vi satsar hållbara material och design i våra enheter 

Axitare är ett finskt företag vars egen tillverkning av läkemedelsautomater och tekniska support är belägna i Helsingfors. 

Vill du höra mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.