Skip to content
Axitare

Läkemedelsautomat med full service

Genuint lättanvänd och behändig elektronisk dosett för kunder inom äldreomsorgen

När det är dags att ta läkemedlet talar läkemedelsroboten till personen med eget namn och uppmanar honom eller henne att ta läkemedlet. Från enheten kommer ett välbekant läkemedelsglas, i vilket läkemedlen är färdigt doserade. Glaset kan enkelt lyftas från enheten, och läkemedlen är redo att intas.

_DSC8868

Man behöver inte öppna dospåsar

Med åldern kan fingerfärdigheten minska, och vissa sjukdomar gör det också svårt att öppna olika förpackningar. Vid användning av Axitares läkemedelsautomat behöver kunden inte själv öppna något, utan läkemedlen är färdigt doserade i läkemedelsglas. Läkemedelsglasen är välbekanta glas som allmänt används inom äldreomsorgen.

Lättanvänd läkemedelsrobot

Lääkeannostelurobotti helpottaa lääkkeiden ottamista ja tekee siitä turvallista.
Läkemedelsautomaten har plats för 48 doser åt gången.
Det tar 10–20 minuter för vårdaren att fylla den.
Läkemedlen kan doseras från apoteks- eller dosdispenseringsförpackningar.
Automaten kan också fyllas med läkemedel i flytande eller pulverform.
Läkemedelsautomaten kan erbjuda läkemedels om tas regelbundet eller vid behov, såsom smärtstillande medel.
Inför en resa fås läkemedel för ett visst antal dagar ut från automaten.
Läkemedelsautomaten har ett batteri som håller cirka 24 timmar om dess strömförsörjning bryts.

Ingen knapptryckning – bara ett medicinglas i handen

Det finns bara en knapp på vår läkemedelsautomat. Den används när en vårdare eller anhörig fyller läkemedelsautomaten med nya läkemedelsdoser. Kunden behöver dock inte själv trycka på knappen när enheten används. Om kunden ändå trycker på den runda blå knappen på enhetens frontpanel, berättar automaten med en mild röst vilken dag det är, vad klockan är och när nästa läkemedelsdos ska tas.

Kundsupport alla årets dagar

Axitares kundtjänstteam hjälper vårdare i frågor som rör användningen av enheten varje dag på året kl. 7–22. Vi är bara på ett telefonsamtals avstånd.

Distansövervakad videoförmedlad läkemedelshantering

Det är möjligt att ansluta övervakad läkemedelshantering som distansfunktion till Axitares läkemedelsautomat. Detta kan till exempel vara nödvändigt för att säkerställa att en kund med minnesstörning säkert tar sin medicin.

Då installeras en skärm som förmedlar en videobild i anslutning till automaten, via vilken vårdarna kan övervaka kundens läkemedelsintag från sin egen arbetsstation.

Mänsklig läkemedelsrobot

Vår läkemedelsautomat är till sina egenskaper en talande läkemedelsrobot. Den talar till kunden på kundens eget modersmål och med förnamn. Det låter dock inte som en klumpig läkemedelsrobot, utan som en mild och mänsklig vårdpartner.

Vår tekniska support övervakar felanmälningar på distans

Läkemedelsautomaterna är kopplade till ett distansvårdssystem som används av vårdare och anhöriga via ett trådlöst nätverk. Samtidigt övervakar vår tekniska support enheternas funktion i realtid. Om till exempel enhetens strömförsörjning bryts, skickas ett larm omedelbart till vårdaren och, om så önskas, till de anhöriga.

Om situationen blir långvarig får Axitare också en anmälan om situationen och följer omsorgsfullt upp den. Vi kan vid behov kontakta personalen inom äldreomsorgen.

Vi övervakar kontinuerligt även enhetens övriga funktioner, till exempel batteritid. Om batteriets effekt verkar ha försvagats reagerar vi genast på situationen och levererar vid behov en ny enhet.

I situationer som kräver underhåll kan vi lösa 90 % av fallen på distans.

Finsk tillverkning och service

Axitares läkemedelsrobot är en helt finsk innovation, och enheterna tillverkas i våra egna lokaler i Helsingfors.

I samma lokaler finns även vår service. När läkemedelsroboten returneras till Axitare renoveras den till att motsvara en ny och överlåts igen för användning.

I våra enheter satsar vi på hållbara material och design.

Axitare är ett helt finskt företag vars egen tillverkning av läkemedelsautomater och tekniska support är i Helsingfors.

Vill du höra mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.