Skip to content
Axitare

Trygg läkemedelsbehandling för äldre som bor hemma

En del av tjänster, som stöder boende i hemmet

Endast läkemedel som intas hjälper. Dessutom bör läkemedlet tas vid rätt tidpunkt och med rätt dosering. Axitares läkemedelsautomat ger sinnesro till såväl kunden inom äldreomsorgen, de anhöriga samt personalen inom äldreomsorgen.

Trygg läkemedelsbehandling är grunden för välbefinnande

Trygg läkemedelsbehandling kräver ibland stor precision från både den som ger läkemedlet och den som tar det. Axitares läkemedelsautomat är en modern lösning för hälsoteknik, som alltid serverar läkemedel på ett tillförlitligt sätt och i tid. På så sätt säkerställer automaten en trygg läkemedelsbehandling.

”Jag behöver inte oroa mig det minsta över att mamma får de läkemedel hon behöver i tid.”

Anhörig

”Vi har varit mycket nöjda med Axitares läkemedelsautomat. Vår närståendes sjukhusbesök har minskat när rätt läkemedel ges vid rätt tidpunkt. Han mår nu bättre än innan vi började använda läkemedelsautomaten."

– Anhörig

_DSC8222

Färre tidsbundna besök

Arbetsdagen för anställda inom äldreomsorgen kan vara mycket hektisk och ofta schemalagd per minut. Läkemedel som ges vid bestämda tidpunkter ökar pressen på att hålla tidtabellen. Om läkemedelshanteringen överförs till en läkemedelsautomat, är vårdarna inte längre tidsbundna på grund av läkemedelsservering. Detta säkerställer också ett optimalt genomförande av kundens läkemedelsbehandling.

Att använda tekniska hjälpmedel inom äldreomsorgen frigör tid för vårdarbete

Genom att införa läkemedelsautomater inom äldreomsorgen frigörs tid för annat vårdarbete. Samtidigt är det också lättare att dela på arbetet, när det till exempel inte under arbetsskiftet behövs en vårdare med läkemedelslov.

"Med hjälp av läkemedelsautomaten förlänger vi kundens självständiga liv och hjälper kunden att bevara sin självständighet längre"

–Resultatområdeschef, Tjänster som utförs hemma, Päijänne-Tavastlands välfärdsområde.

"Axitares läkemedelsautomattjänst har fungerat bra.  Automaten har varit funktionssäker och tjänsten har varit både smidig och snabb.”

- Områdesansvarig, Hangö, LUVN

En känsla av säkerhet med meddelanden i realtid

Förutom en trygg dosering övervakar den elektroniska dosetten läkemedelsintaget. Om läkemedlet inte tas, skickas ett larm omedelbart till vårdaren och, om så önskas, till den anhöriga. Vårdaren kontaktar  då kunden och säkerställer hens situation.

På samma sätt övervakar vi på Axitare kontinuerligt våra automaters funktion och reagerar vid behov på felsituationer. Vårt underhållsteam är tillgängligt både på distans och vid behov även på plats.

Alla läkemedelsdoser som tas eller inte tas sparas alltid i våra loggfiler, vilket upprätthåller en trygg läkemedelsbehandling för kunden.

 

Axitare är ett finskt företag vars egen tillverkning av läkemedelsautomater och tekniska support är belägna i Helsingfors. 

Vill du höra mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.