Skip to content
Axitare

Trygg läkemedelsbehandling för äldre som bor hemma

En del av tjänster som stödjer boende i hemmet

Endast läkemedel som intas hjälper. Dessutom bör läkemedlet tas vid rätt tidpunkt och med rätt dosering. Axitares läkemedelsautomat ger sinnesro till såväl kunden inom äldreomsorgen, de anhöriga och personalen inom äldreomsorgen.

Trygg läkemedelsbehandling är grunden för välbefinnande

Trygg läkemedelsbehandling kräver ibland stor precision från både den som ger läkemedlet och den som tar det. Axitares läkemedelsautomat är en modern lösning för hälsoteknik som alltid ger läkemedel på ett tillförlitligt sätt och i tid. Och säkerställer på så sätt en trygg läkemedelsbehandling.

”Jag behöver inte oroa mig det minsta över att mamman får de läkemedel hon behöver och i tid.”

Anhörig

”Vi har varit mycket nöjda med Axitares läkemedelsautomat. Vår närståendes sjukhusbesök har minskat när rätt läkemedel ges vid rätt tidpunkt. Han mår nu bättre än innan vi började använda läkemedelsautomaten. "

– Anhörig

_DSC8222

Färre tidsbundna besök

Arbetsdagen för en anställd inom äldreomsorgen kan vara mycket hektisk och schemalagd per minut. Läkemedel som ges vid vissa tidpunkter ökar pressen på att hålla tidtabellen. Om läkemedelshanteringen har överförts till en läkemedelsautomat är vårdarna inte längre tidsbundna på grund av detta. Detta säkerställer också ett optimalt genomförande av kundens läkemedelsbehandling.

Att använda tekniska hjälpmedel inom äldreomsorgen frigör tid för vårdarbete

Genom att införa läkemedelsautomater inom äldreomsorgen frigörs tid för annat vårdarbete. Samtidigt är det också lättare att dela på arbetet, när det till exempel inte under arbetsskiftet behövs en vårdare med läkemedelsrättigheter.

"Med hjälp av läkemedelsautomaten förlänger vi kundens självständiga liv och hjälper kunden att bevara sin egen aktivitet längre"

–Resultatområdeschef, Tjänster som utförs hemma, Päijänne-Tavastlands välfärdsområde.

"Axitares läkemedelsautomattjänst har fungerat bra.  Enheten har varit funktionssäker och tjänsten har varit både smidig och snabb.”

- Områdesansvarig, Hangö, LUVN

En känsla av säkerhet med meddelanden i realtid

Förutom en trygg dosering övervakar den elektroniska dosetten läkemedelsintaget. Om läkemedlet inte tas, skickas ett larm omedelbart till vårdaren och, om så önskas, till en anhörig. Då kontaktar vårdaren kunden och säkerställer hans/hennes situation.

På samma sätt övervakar vi på Axitare kontinuerligt våra enheters funktion och reagerar vid behov på felsituationer. Vår egen service är tillgänglig både på distans och vid behov på plats.

Alla läkemedel som tas eller inte tas lämnar alltid en loggpost, vilket upprätthåller trygg läkemedelsbehandling för kunden.

Axitare är ett helt finskt företag vars egen tillverkning av läkemedelsautomater och tekniska support är i Helsingfors.

Vill du höra mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.